راهنمای بلاگ blog.ir

آموزش و راهنمای ساخت وبلاگ و نحوه ی وبلاگ نویسی حرفه ای در بلاگ بیان

راهنمای بلاگ blog.ir

آموزش و راهنمای ساخت وبلاگ و نحوه ی وبلاگ نویسی حرفه ای در بلاگ بیان

در این وبلاگ با آموزش ساخت وبلاگ در سرویس بلاگ بیان و آموزش نحوه استفاده از امکانات بلاگ بیان راهنمای تبدیل شدن به یک وبلاگ نویس حرفه ای را در اختیار شما قرار خواهیم داد تا با استفاده آسان از امکانات حرفه ای بتوانید حضور بهتری در فضای مجازی داشته باشید.

در این پنجره شما دسترسی به ابزارهای کاملی برای ثبت و ذخیره مطلب خود دارید .

 

طبقه‌بندی موضوعی مطالب شما در وبلاگتان، باعث می‌شود که هم شما و هم کاربرانتان به این مطالب دسترسی‌ آسان‌تری داشته باشید. به همین خاطر، مناسب است با توجه به مطالبی که قرار است در وبلاگ خود بنویسید، تعدادی موضوعات اصلی انتخاب کنید و حتی در صورت لزوم، برای هر موضوع اصلی نیز تعدادی زیرشاخه یا موضوعات فرعی انتخاب نمایید.

با امکانات این بخش شما دسترسی بیشتری برای تنظیم بلاگ خود خواهید داشت.

برای افزایش تعداد بازدیدها از وبلاگتان و تخصصی‌شدن این بازدیدها، 3 تا 10 کلمه مهم و مرتبط را از درون متن خود انتخاب کنید و در کادر نظر گرفته شده وارد کنید. نیازی به وارد کردن کاما یا خط فاصله بین کلمات نیست بلکه بعد از وارد کردن هر کلمه، یک بار فشار دادن دکمه Enter کافی است تا این کلمه را از کلمات دیگر مجزا کند.

فضای سایبر به عنوان واقعیت مجازی یکپارچه در نظر گرفته می شود و از ویژگی هایی چون بی مکانی،فرازمانی بودن،صنعتی بودن محض،عدم محدودیت به قوانین متکی بر دولت- ملتها،قابل دسترس بودن همزمان و همینطور به دور از هویت جنسی برخوردار است.همچنین از این فضا به فناوری روزمره،عاملیت فردی،جامعه و فضای عمومی جدید نام می برند.در چنین فضایی افراد به دور از محدودیتهای روانشناسانه و فیزیکی و سیاسی قادر به تعامل هستند و یا با استفاده از ابزارهای این فضا می توانند اطلاعات و نظرات خویش را تولید و اشاعه دهند.وبلاگ رسانه نسلی است که می توان آن را "رسانه جایگزین" نامید.ابزاری که سمبل هویت عمومی جامعه است.

در روز ممکن است با مطالب و صفحات مهم و جالبی در سایت‌ها و وبلاگ‌ها مواجه شوید که تمایل داشته باشید مخاطبان شما نیز این صفحات را مشاهده کنند.